Giethoorn Bepaling verdwijnt in (waarschijnlijk) 2024

Een item met veel discussie, maar het is ontegenzeggelijk: de Giethoorn-bepaling (géén arrest) verdwijnt.

Eerst over de naam: vaak wordt het foutief het Giethoorn-arrest genoemd. Dat is het niet. Het is een bepaling in de Binnenvaartregeling, waarin de Belterwiede en de Beulakkerwiede (gelegen bij Giethoorn) worden genaamd, vandaar dat deze bepaling vaak de ‘Giethoorn-bepaling’ wordt genoemd.

Het is dus officieel: Binnenvaartregeling artikel. 7.5, varen zonder Groot Vaarbewijs op open rondvaartboten: Een vaarbewijs is niet vereist <..> voor open rondvaartboten <..>, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanning, met een lengte gemeten op het vlak van de grootste inzinking van minder dan 20 meter, voor zover de schipper in het bezit is van een klein vaarbewijs of een vrijstellingsbewijs <rondvaartdiploma> indien het schip vaart op de binnenwateren van zone 4, dan wel op de Beulakerwiede of de Belterwiede;

Noot: er staat dat er géén vaarbewijs benodigd is. Dat dat in o.a. Amsterdam wél een Klein Vaarbewijs moet zijn, is vanwege de gemeentelijke vergunning. 

Deze Giethoorn-bepaling gaat dus vervallen. In het gesprek met het Ministerie is aangekondigd dat de overgangsperiode in februari 2022 ambtelijk wordt vastgelegd. De Minister zal er daarna nog een handtekening onder moeten zetten. De datum die genoemd wordt is: begin 2024, dus ca 2 jaar vanaf nu. Vanaf dat moment moeten alle passagiersschepen die gekeurd zijn voor het (beroepsmatig) vervoer van meer dan 12 personen gevaren worden door een schipper met Kwalificatiecertifcaat Schipper (= het oude Groot Vaarbewijs), dan wel het Rondvaartschippersdiploma (officieel: Vaarbevoegdheid Groot Vaarbewijs Beperkt Vaargebied). 

Rondvaartschipper worden? www.rondvaartschipperworden.nl