Veranderingen per 18 januari 2022 voor de rondvaart

Per 18 januari 2022 veranderen er een aantal zaken voor het Groot Vaarbewijs en de rondvaarbranche. Hieronder zetten we ze kort op een rijtje.Er zijn drie wijzigingen die we hier zullen aanstippen. Mede naar aanleiding van een constructief overleg met de beleidsmedewerker van het Ministerie over deze onderwerpen, vatten we hierondert e.e.a. kort en bondig samen. Wil je meer weten? Mail naar arjen@vaarplezier.nl.

Groot Vaarbewijs wordt ‘Kwalificatiecertificaat Schipper’

Per 18 januari bestaat het Groot Vaarbewijs niet meer en dat wordt het Kwalificatiecertificaat Schipper’. Doel daarvan is de Europese gelijkschakeling van de opleidingen, wat wel enigszins noodzakelijk was. Iedereen die nu Groot Vaarbewijs heeft, kan dat binnen 10 jaar om ruilen voor dit Kwalificatiecertificaat. In tussentijd blijft het Groot Vaarbewijs gewoon geldig.

Er zijn een paar veranderingen: lees daar meer over in dit artikel over de wijzigingen van Groot Vaarbewijs naar Kwalificatiecertificaat Schipper

Rondvaartschippersdiploma blijft bestaan

Het Rondvaartschippersdiploma (formeel: Vaarbevoegdheid Groot Vaarbewijs Beperkt Vaargebied) blijft in de nieuwe regelgeving bestaan. Het wordt bovendien uitgebreid naar Open Rondvaartboten, zodat het geldig is voor alle boten van het Amsterdams Grachtentype en de Open Rondvaartboten voor Zone 4 vaarwater, en voor Zone 3 waar de vaarwegbeheerder daar toestemming voor gegeven heeft.

Giethoorn Bepaling verdwijnt in (waarschijnlijk) 2024.

Een item met veel discussie, maar het is ontegenzeggelijk: de Giethoorn-bepaling verdwijnt. Deze bepaling (soms foutief als Giethoorn arrest aangeduid, maar het is geen arrest) regelt dat sommige rondvaartboten nu nog met Klein Vaarbewijs gevaren mogen worden. In het gesprek dat wij onlangs voerden met het Ministerie is aangekondigd dat de overgangsperiode in februari ambtelijk wordt vastgelegd. De Minister zal er daarna nog een handtekening onder moeten zetten. De datum die genoemd wordt is: begin 2024, dus ca 2 jaar vanaf nu. Vanaf dat moment moeten alle passagiersschepen (gekeurd voor het vervoer van meer dan 12 personen) gevaren worden door een schipper met Kwalificatiecertifcaat Schipper (= het oude Groot Vaarbewijs), dan wel het Rondvaartschippersdiploma (officieel: Vaarbevoegdheid Groot Vaarbewijs Beperkt Vaargebied). Lees hier meer over het verdwijnen van de Giethoorn bepaling